Rhythm Lab student-830×425

Piano_student_using_Rhythm_Lab

A piano student using the Rhythm Lab iPad app to practice tricky rhythms.